Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Non Nobis – Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling Kennis-, netwerk- en investeringspartner op het terrein van prostitutie

Niet voor ons… dat is wat de oud-Latijnse woorden ‘Non Nobis’ betekenen: ‘niet voor ons’. We willen de vruchten van de onroerende zaken ten dienste stellen van de wereld waarin wij leven.
De missie van Non Nobis is het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een betere samenleving. We zoeken initiatieven die zich begeven op de grens van die samenleving, de ‘rafelranden’ van onze maatschappij. In het verleden was dat bijvoorbeeld drugshulpverlening. Voor zulke organisaties willen wij het beheer en de verhuur van de onroerende zaken verzorgen.
De wereld van het onroerend goed is traditioneel een echte ‘businesswereld’. Wij onderscheiden ons daarvan. Non Nobis is een stichting zonder winstoogmerk. Onze meerwaarde ligt in de manier waarop wij met onroerend goed omgaan. Zo leveren we een bijdrage aan een beter wereld.

In het verleden hebben we door het beheer van het onroerend goed een breed scala aan initiatieven mogelijk gemaakt. Een overzicht daarvan vindt u hier. Sinds 2014 richten we ons exclusief op projecten op het terrein van de prostitutie. We hebben op dit gebied een stevig netwerk opgebouwd. We bieden daarmee niet alleen de mogelijkheid in een nieuwe situatie te investeren. We zijn ook een waardevolle kennis- en netwerkpartner voor partijen die vernieuwing nastreven op dit terrein.