Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Non Nobis – Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Non Nobis is een maatschappelijke onderneming (social enterprise) die door het beheer van onroerend goed streeft naar een betere wereld. Vandaar onze naam, de oud-Latijnse woorden ‘Non Nobis’ betekenen: ‘niet voor ons’. We willen onze onroerende zaken ten dienste stellen van de wereld waarin wij leven.
De wereld van het onroerend goed is traditioneel een echte ‘businesswereld’. Wij onderscheiden ons daarvan. Ons rendement is het maatschappelijke rendement dat we realiseren. Zo leveren we onze bijdrage aan een betere wereld.
Als maatschappelijke onderneming hebben we gekozen voor een stichtingsvorm. Dat garandeert dat de bezittingen en financiële baten voor onze maatschappelijke doelstellingen behouden blijven.
Al sinds de zeventiger jaren is de missie van Non Nobis het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een betere samenleving. We zoeken initiatieven die zich begeven op de grens van die samenleving, de ‘rafelranden’ van onze maatschappij. In het verleden was dat bijvoorbeeld drugshulpverlening. Voor zulke organisaties willen wij het beheer en de verhuur van de onroerende zaken verzorgen.

 

Kennis-, netwerk- en investeringspartner op het terrein van prostitutie

Onze oorsprong ligt in het faciliteren van vernieuwende vormen van verslavingszorg. Daarnaast hebben we in het verleden door het beheer van het onroerend goed een breed scala aan initiatieven mogelijk gemaakt. Een overzicht daarvan vindt u hier.
Sinds 2014 richten we ons exclusief op projecten op het terrein van de prostitutie. We hebben op dit gebied een stevig netwerk opgebouwd. We bieden daarmee niet alleen de mogelijkheid in een nieuwe situatie te investeren. We zijn ook een waardevolle kennis- en netwerkpartner voor partijen die vernieuwing nastreven op dit terrein.
Wij hebben geen standpunt over prostitutie, zijn niet voor of tegen. Deze neutrale houding geeft ons de mogelijkheid met alle partijen in het veld in gesprek te zijn.