Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Non Nobis – Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Non Nobis is een maatschappelijke onderneming (social enterprise) die door het beheer van onroerend goed streeft naar een betere wereld. Vandaar onze naam, de oud-Latijnse woorden ‘Non Nobis’ betekenen: ‘niet voor ons’.

Al sinds de zeventiger jaren is de missie van Non Nobis het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een betere samenleving. We zoeken initiatieven die zich begeven op de grens van die samenleving, de ‘rafelranden’ van onze maatschappij. In het verleden was dat bijvoorbeeld drugshulpverlening of prostitutie. Voor zulke organisaties willen wij het beheer en de verhuur van de onroerende zaken verzorgen.

De wereld van het onroerend goed is traditioneel een echte ‘businesswereld’. Non Nobis onderscheidt zich daarvan door het maatschappelijke rendement dat we realiseren. Zo leveren we onze bijdrage aan een betere wereld.

Als maatschappelijke onderneming hebben we gekozen voor een stichtingsvorm. Dat garandeert dat de bezittingen en financiële baten voor onze maatschappelijke doelstellingen behouden blijven.

Onze oorsprong ligt in het faciliteren van vernieuwende vormen van verslavingszorg. Daarnaast hebben we in het verleden door het beheer van het onroerend goed een breed scala aan initiatieven mogelijk gemaakt. Een overzicht daarvan vindt u hier.