Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Deskundigen over prostitutie

We staan niet alleen in onze visie op prostitutie. Vanuit verschillende disciplines komen vergelijkbare geluiden. Een kleine greep:

Dave Stam
Prostitutie Controle Team van de politie in Oost- Nederland

De groei van de internetprostitutiemarkt valt samen met een afname van het aantal legale bordelen. Mede door strenge regelgeving neemt het aantal sekshuizen en zelfstandig werkende prostituees met een vergunning al jaren af. Waren er in 2013 nog 85 vergunde seksinrichtingen in Oost- Nederland, nu zijn dit er nog 68. Deze trend in heel Nederland zichtbaar. Wat je ziet is dat de markt zich heeft verplaatst naar het ondergrondse, illegale circuit, dat onmiskenbaar verband houdt met de stijging van het online aanbod.

Hendrik Wagenaar
Senior Advisor, International School of Government, King’s College London. Adjunct Professor, The University of Canberra, Institute for Governance & Policy Analysis.Urban Studies & Planning, University Vienna

De opheffing van het bordeelverbod heeft niet tot de verwachte resultaten geleid. Dat kan ook niet zolang de overheid de maatschappelijke werkelijkheid negeert en de sekswerkers geen stem geeft in het beleid. Het huidige emotionele debat over prostitutie helpt niet om die situatie te veranderen.

 

 

Herman Bolhaar
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Tijdens de werkconferentie Aanpak Mensenhandel 7 maart 2019 in Alkmaar:
‘’In de aanpak van mensenhandel zijn we allemaal voortrekker in onze eigen omgeving’’

 

 

 

Yvette Luhrs
Sekswerker-activist, porno- en webcam performer en voormalig voorzitter van PROUD

Sekswerkers zijn gewone mensen die van seks hun werk hebben gemaakt. We zijn je buren, we groeten je wanneer we je kinderen naar school brengen en we staan voor je bij de supermarkt. Wanneer je gelooft dat we allemaal en enkel slachtoffer zijn doe je ons niet alleen tekort maar breng je onze veiligheid in gevaar.

 

 

Ina Hut
Directeur CoMensha

Laten we het debat rondom mensenhandel scheiden van het morele debat! Graag minder polarisatie en meer dialoog tussen alle betrokkenen. Wij gaan graag in gesprek met sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel, politieke partijen en andere betrokkenen.

 

Corinne Dettmeijer
Voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Volgens de rapporteur is versterking van de positie van sekswerkers belangrijk voor het minder kwetsbaar maken van de branche voor mensenhandel. Dettmeijer: ‘Wetgeving alleen voldoet daarvoor niet. Er moet gezorgd worden dat mensen die kiezen voor het beroep van prostituee dit werk veilig kunnen doen, en er moet blijvend aandacht zijn voor de versterking van de sociale positie van sekswerkers.

 

Johan Stam
Korpsexpert Mensenhandel, Smokkel en Prostitutie Prostitutie Controle Team Oost Nederland

Het aantal seksvergunningen is met 70 procent afgenomen de laatste tien jaar. Daarmee is prostitutie verdwenen naar plekken die minder goed controleerbaar zijn. Het zou mogelijk moeten zijn om als sekswerker je werk goed, legaal en zichtbaar uit te voeren, waarbij wij dan hard kunnen optreden tegen misstanden.

 

 

 

 

Prof.dr. (em) Leon de Caluwé
Hoogleraar Vrije Universiteit, Amsterdam, Associate senior partner Twynstra Gudde, Amersfoort

De achilleshiel van de verandering is het professionaliseren van de beroepsgroep. Dat regelt niemand voor je. Je moet als beroepsgroep je zelf organiseren: opkomen voor de maatschappelijk en economische relevantie van de beroepsgroep, toelating, schorsing en verwijdering regelen, normen ontwikkelen en handhaven. Maar dus ook als krachtige partij aanschuiven en meepraten bij belangrijke kwesties.

 

Lynzi Armstrong
Lecturer in Criminology at Victoria University of Wellington, New Zealand

Decriminalising sex work is the only way to protect women – and New Zealand has proved that it works!

 

 

 

 

Rodney Haan
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

En wrang genoeg: juist het overheidsbeleid dat het beroep moest legaliseren, jaagt de vrouwen de illegaliteit in. De tendens is dat vrouwen van de zichtbare legale prostitutie verdwijnen in de illegale sector, waar totaal geen zicht op is. Daarin speelt de komst van internet ook een belangrijke rol. Gemeenten denken: wat niet weet, wat niet deert. Legale seksbedrijven worden zes keer per jaar gecontroleerd. Ik zou zeggen doe dat iets minder, zodat er meer capaciteit vrijkomt om meer controles in de illegale sector uit te voeren, want daar komen de grootste misstanden voor.

Ruud Bosgraaf
Amnesty International

Wij vinden prostitutie niet goed of slecht. Maar het bestaat nou eenmaal. De uitwassen moet je natuurlijk bestrijden, maar seksuele relaties zonder dwang tussen volwassenen moeten gelegaliseerd worden.

 

 

 

Joep Rottier
Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Utrecht concludeerde naar aanleiding van de sluiting van raamprostitutie op het Utrechtse Zandpad dat veel sekswerkers daarna aan hun lot waren overgelaten. Een aantal verdween noodgedwongen in het illegale circuit. Kan het ook anders? De discussie over prostitutiebeleid werd ook in Nieuw-Zeeland gevoerd, maar met een andere uitkomst. In Nieuw-Zeeland werd in 2003 de seksindustrie gedecriminaliseerd ‘zonder de prostitutie of het gebruik er van te onderschrijven of moreel goed te keuren.’

Marmara Fox
Former MP Maori Party New Zealand

‘So I’m convinced now, that the more visible something is, the easier it is to monitor and insure that women are not being enslaved, that women are not being trafficked here to New Zealand, that young people are not being lured into criminal behaviour (…) ,and that our legislation [decriminalization JR] is adequate.’

 

 

Gillian Abel
Associate Professor, Department of Population Health at University of Otago, Christchurch, New Zealand

Sekswerkers in Nieuw-Zeeland mogen dan down under leven, ze werken niet ondergronds