Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Maatschappelijke coalitie

Samen verandering realiseren

Eén partij is niet in staat de sector van de prostitutie op een nieuwe leest te schoeien. Dat kan alleen in een samenwerking van publieke en private partijen die samen die verandering nastreven. Elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, maar wel in zorgvuldige afstemming elkaar ondersteunend.

Gemeente

De gemeente is de initiatiefnemer voor de Maatschappelijke Coalitie. Vanuit de kennis van de lokale situatie brengt ze partijen aan tafel. De gemeente ziet er op toe dat partijen in de coalitie ‘rolvast’ blijven en tegelijk loyaal aan de gezamenlijke doelstelling.
Als de gemeente het voortouw neemt geeft dat vertrouwen aan de andere partijen om aan te halen

Gezondheidszorg

Toegang tot gezondheidszorg is voor sekswerkers in het ‘informele’ circuit niet altijd evident. Reguliere gezondheidszorg (b.v. de huisarts) heeft niet altijd voldoende kennis van de specifieke aspecten van het beroep. Kennis- en informatie-uitwisseling is belangrijk, zonder dat dit de privacy van de sekswerker aantast.
Als gezondheidszorg voor alle sekswerkers eenvoudig toegankelijk is vergroot dit hun zelfredzaamheid.

Maatschappelijk werk

Vanzelfsprekend spelen de lokale organisatie van maatschappelijk werk een centrale rol in de coalitie. Hun inbreng is onontbeerlijk voor de overige partijen.
Als maatschappelijk werk voor alle sekswerkers laagdrempelig toegankelijk is kunnen sekswerkers eenvoudig de hulp vragen die ze nodig hebben.

Belangenorganisaties

Sekswerkers organiseren zich. Zowel landelijk als lokaal. Voor een goed begrip van wat de sector nodig heeft is hun inbreng cruciaal. Sekswerkers worden niet altijd serieus als gelijkwaardige partners beschouwd. Dat vraagt van de andere partijen een investering in vertrouwen.
Door hun belangenorganisaties serieus te nemen kunnen de belangen van de sekswerkers worden meegenomen in beleid.

Verzekeraars

Ook sekswerkers willen een AOV-verzekering. Of een aanvullende ziektekostenverzekering. Sekswerkers worden nog regelmatig geweigerd.
Als sekswerkers toegang hebben tot normale verzekeringen kunnen ze hun eigen boontjes doppen.

Accountancy

Sekswerkers willen een boekhouding bijhouden en belasting betalen. Ze hebben dan wel een goede accountant of boekhouder nodig. Toegankelijkheid tot deze sector is te laag.
Als partijen hun huiver overwinnen kunnen sekswerkers hun zaken regelen als elke andere burger.

Banken

Het zou voor sekswerkers, geen probleem mogen zijn om een zakelijke rekening te openen. Sekswerkers worden nog regelmatig geweigerd. Een hypotheek is bijna uitgesloten in dit beroep.
Door sekswerkers niet langs andere maatstaven te beoordelen kunnen ze een normaal leven leiden.

Woningverhuurders

Als sekswerkers vertellen wat hun beroep is worden ze meestal geweigerd. Thuiswerk is in het huurcontract meestal verboden.
Als sekswerkers gewoon een woning kunnen huren en gebruiken bevordert dat hun zelfstandigheid.

Politie

De politie controleert de sekswerkers die vergund werken continue. Wordt de sekswerker daarmee daadwerkelijk de beoogde bescherming geboden of is het vooral een uiting van moraal-politiek?
Richt een groter deel van de controles op het gebied waar misstanden en uitbuiting plaatsvinden. Dat scheelt capaciteit en komt ook nog eens het resultaat ten goede.

Belastingdienst

De meeste exploitanten in de besloten prostitutie werken met de zgn. opting-in regeling. Sekswerkers kunnen niet zelf voor kiezen. Opting-in zit tussen loondienst en ondernemerschap in. Je bent niet in dienst van de exploitant. De klant betaalt de exploitant. De exploitant draagt belasting voor de sekswerker af en betaalt de sekswerker uit. Consequentie: Sekswerkers zijn niet verplicht verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en hebben geen arbeidsrechtelijke bescherming. Ze hebben ook niet de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap.
In een goed geregelde werkomgeving is een normale relatie tussen sekswerker en belastingdienst mogelijk. Zoals die bestaat met elke burger die een legaal beroep uitoefent.