Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Onze historie

Non Nobis ontstond in 2003 uit een fusie tussen twee stichtingen die beiden vastgoed beheerden. Deze stichtingen kwamen voort uit de wens maatschappelijke vernieuwing te realiseren. Vernieuwing op gebieden waar de maatschappij minder goed raad mee weet of zelfs liever van weg kijkt.
In de zeventiger jaren startte Arta met een vernieuwende aanpak in de verslavingszorg. Tijdens de eerste opvang stond ‘rust, reinheid en regelmaat’ voorop. Daarna werd op een andere locatie op een therapeutische manier gewerkt aan de achterliggende problematiek.
De terugkeer van de cliënten in de samenleving verliep vervolgens geleidelijk vanuit situaties van begeleid wonen en -werken. De verschillende locaties hiervoor werden gehuurd van de twee voorgangers van Non Nobis.
De aanpak van Arta kreeg navolging. Inmiddels is een dergelijke integrale aanpak voor drugsverslaving gebruikelijk.
Het was niet alleen verslavingszorg. Eén van de voorgangers van Non Nobis kocht toentertijd een woning voor een lesbisch stel. Want bij een woningbouwcorporatie konden zij in die tijd niet terecht.
Gelukkig is de maatschappij tot andere inzichten gekomen.

Na de fusie in 2003 is Non Nobis zich breder gaan oriënteren. Er werden verschillende vastgoed objecten aangekocht om te verhuren aan organisaties die ieder op een eigen manier hun bijdrage aan de maatschappij leverden.
Veel van de projecten die wij zo mede mogelijk maakte zijn inmiddels een eigen weg gegaan. Het Arta traject van de verslavingszorg ging op in de Lievegoedgroep. De initiatiefdragers van andere projecten konden na verloop van tijd hun locatie van ons kopen.

Door deze verkopen ontstond ruimte om opnieuw te bezien wat de vragen zijn waar de maatschappij nu liever van weg kijkt. Dat is bij uitstek het geval op het terrein van de prostitutie. Daarom richten we ons nu exclusief op vernieuwende ontwikkelingen in dit gebied van de samenleving.