Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Wat willen wij

De missie van Non Nobis is het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die bijdragen een betere samenleving. We zoeken initiatieven die zich begeven op de grens van die samenleving. In het verleden was dat bijvoorbeeld drugshulpverlening. Voor zulke organisaties beheren en verhuren we onroerende zaken.

Maatschappelijk actieve organisaties spelen in onze samenleving een belangrijke rol. Zij zorgen voor economische, sociale en spirituele vernieuwing. Non Nobis meent dat de kracht van deze organisaties des te sterker werkzaam is als zij zich zoveel mogelijk op hun hoofdactiviteiten kunnen richten, zonder zorgen over het beheer van hun onroerend goed.
Waar organisaties het zelfstandig beheren van hun onroerend goed wel ambiëren, maar de investering nog niet kunnen doen, kan Non Nobis in die fase de investering en het beheer verzorgen