Vastgoed ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Samenwerken

De stichting Vastgoed Non Nobis is actief op het gebied van onroerende goederen. Zij richt zich daarbij expliciet op organisaties die vanuit maatschappelijke betrokkenheid initiatieven ontplooien voor een betere samenleving en daarbij onroerend goed nodig hebben.
De diensten die Non Nobis verleent kunnen velerlei zijn: advisering, onderhoud, beheer, exploitatie, verhuur of aankoop. Het gaat daarbij altijd om maatwerk. In een persoonlijke ontmoeting wordt bezien hoe een optimale samenwerking tot stand kan komen.

Er zijn in Nederland tal van organisaties die qua doelstelling en activiteiten verwant zijn aan Non Nobis. Non Nobis zoekt met hen graag naar wegen om een gezamenlijke meerwaarde te creƫren. Hierbij zijn vele gradaties van samenwerking denkbaar; van advisering tot aan het samen vormen van een nieuwe organisatie.
Herkent U zich hierin, neemt U dan contact met ons op.