HET NIEUWE ZANDPAD IN UTRECHT

Utrecht krijgt een nieuwe plek voor raamprostitutie, Het Nieuwe Zandpad. Sekswerkers moeten op het Nieuwe Zandpad veilig en zelfstandig hun beroep kunnen uitoefenen, in een prettige werkomgeving. Aan het Nieuwe Zandpad komen werkruimten voor raamprostituees, kantoren voor de exploitanten, de Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) voor dienst- en hulpverlening en een post voor handhavers van de gemeente.

DE SAMENWERKING MET STICHTING HET NIEUWE ZANDPAD

Op 23 april 2021 heeft de gemeente Utrecht bekend gemaakt dat de realisatie wordt gegund aan Stichting Het Nieuwe Zandpad. De stichting wordt eigenaar van het vastgoed en verhuurt aan drie zorgvuldig geselecteerde exploitanten. 

De stichting heeft een ideële doelstelling. Via de marktconforme huurprijs belandt de overwinst - die nu eenmaal in het systeem zit - bij de stichting, die dat inzet voor de maatschappelijke doelstelling: zelfbeschikking van sekswerkers. 

Non Nobis ondersteunt Het Nieuwe Zandpad al een aantal jaren financieel en met het ontwikkelen van kennis en draagvlak. Non-Nobis heeft aan Stichting Het Nieuwe Zandpad een kortlopende hypothecaire lening toegezegd om dit mooie initiatief uit de startblokken te helpen.  

terug naar PROJECTENoverzicht
naar PROJECTENarchief