Vastgoed Non Nobis | anno 2003

Non Nobis ontstond in 2003 uit een fusie van twee stichtingen die beide vastgoed beheerden. Deze stichtingen kwamen voort uit de wens maatschappelijke vernieuwing te realiseren. Vernieuwing op gebieden waar de maatschappij minder goed raad mee weet of zelfs liever van wegkijkt.

In de zeventiger jaren startte Arta Verslavingszorg met een vernieuwende aanpak in de verslavingszorg. Gedurende de eerste opvangperiode stonden ‘rust, reinheid en regelmaat’ voorop. Daarna werd vanuit een andere locatie op therapeutische wijze gewerkt aan onderliggende psychische of psychiatrische problematiek. De terugkeer van de cliënten in de samenleving verliep vervolgens geleidelijk vanuit een situatie van begeleid wonen en werken. De verschillende locaties hiervoor werden gehuurd van de twee voorgangers van Non Nobis.

De aanpak van Arta kreeg navolging. Inmiddels is een dergelijk integrale aanpak van verslaving[R1] sproblematiek gebruikelijk. Het was niet alleen verslavingszorg waarvoor de stichtingen zich destijds inzetten . Eén van de voorgangers van Non Nobis kocht toentertijd een woning voor een lesbisch stel. Want bij een woningbouwcorporatie konden zij in die tijd niet terecht. Gelukkig is de maatschappij tot andere inzichten gekomen.

Na de fusie in 2003 is Non Nobis zich breder gaan oriënteren. Verschillende vastgoedobjecten werden aangekocht voor de verhuur aan organisaties die ieder op een eigen manier hun bijdrage aan de maatschappij leverden. Veel van de projecten die zo mede mogelijk werden, zijn inmiddels hun eigen weg gegaan. Zo ging het Arta initiatief voor verslavingszorg op in de LieveGoedGroep. 

Ook de initiatiefdragers van andere projecten konden na verloop van tijd hun locatie zelf van de stichting kopen. Door deze verkopen ontstond ruimte om opnieuw te bezien wat de vragen zijn waar de maatschappij zich liever niet mee bezighoudt. Dat is bij uitstek het geval op het terrein van de prostitutie. Daarom wordt de aandacht nu exclusief gericht op vernieuwende ontwikkelingen in dit gebied van onze samenleving.