Start van het Nieuwe Zandpad Utrecht 

Utrecht krijgt een nieuwe plek voor raamprostitutie, Het Nieuwe Zandpad. Op 7 juni 2021 heeft de gemeente Utrecht bekend gemaakt dat de realisatie wordt gegund aan Stichting Het Nieuwe Zandpad. Non Nobis heeft financieel en kennistechnisch bijgedragen aan de opstart van dit project tot en met de aanbesteding.

Nieuwe toezichthouder bij Non Nobis

Wieneke Groot is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Non Nobis. 
Andreas Reigersman is afgetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht en toegetreden tot de Raad van Bestuur. >>>

Onze vastgoedprojecten

Stichting VASTGOED Non Nobis

VASTGOED ten dienste van maatschappelijke ontwikkeling

Stichting Vastgoed Non Nobis is een maatschappelijke onderneming die door aankoop en beheer van onroerend goed streeft naar een betere wereld. Al sinds de zeventiger jaren ondersteunt Non Nobis vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een betere samenleving. Voor zulke organisaties wil zij aankoop, beheer en verhuur van de onroerende zaken verzorgen. Naast een op continuïteit gericht en aantrekkelijk financieel rendement, legt Non Nobis de nadruk op het maatschappelijke rendement dat zij realiseert. Dat doet de stichting op een duurzame, innovatieve en transparante wijze.

Vastgoed Non Nobis | niet voor ons maar voor toekomstige generaties

De tekst ‘Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam’ is de lijfspreuk van de Orde van Tempeliers. Vrij vertaald betekent de spreuk: ‘Niet voor ons Heer, niet voor ons, maar glorie enkel in uw naam’. De tekst was, net als het Te Deum, bekend bij een breed publiek en werd gezongen bij gelukkige gebeurtenissen of om miraculeuze overwinningen te vieren.

Stichting Vastgoed Non Nobis voelt zich als rentmeester verantwoordelijk voor een duurzaam beheer van de aan de stichting toevertrouwde middelen. Als een goed rentmeester streeft de stichting naar het ongeschonden doorgeven van het beheerde vermogen aan toekomstige generaties. Met een maatschappelijk rendement. Samen met de initiatiefnemers ontwikkelt Non Nobis een exploitatie die op termijn financieel op eigen benen kan staan en regulier (bancair) financierbaar is. Non Nobis kan haar investering dan weer beschikbaar stellen voor nieuwe initiatieven. Net als het Restauratiefonds of het Groenfonds ontwikkelt Non Nobis zich zo tot een revolverend fonds. Met een ander risicoprofiel en met de nadruk op een duurzaam maatschappelijk en investeringsrendement.