KINDERDAGVERBLIJF DE KROOST

Rond 1993 ontstond bij een groep ouders de vraag naar kinderopvang op antroposofische basis. Ze zochten een kinderdagverblijf dat aandacht besteedde aan zaken die ze belangrijk vonden in de opvoeding. Het ging hun niet alleen om opvang, ze wilden een plek waar hun kind zich in een rustige, liefdevolle en zorgzame omgeving kon ontwikkelen. Een klein groepje mensen werkte het idee uit en ging op zoek naar een geschikte locatie.

DE SAMENWERKING MET DE KROOST

Non Nobis herkende zich in de visie van het kinderdagverblijf en kon voor het intitiatief in 1995 een passende accommodatie aankopen. Kinderdagverblijf De Kroost werd gevestigd in een stadsboerderij in Zeist in de woonwijk Crosestein. De voormalige stallen werden omgebouwd tot sfeervolle ruimtes voor de kinderen. Binnen bleven nog veel karakteristieke elementen van de boerderij te zien. Toen eenmaal boerderij De Kroost als plek was gevonden, kwam het initiatief in een stroomversnelling.

In 1995 opende kinderdagverblijf De Kroost, met één babygroep en één peutergroep. De eerste kinderen werden door de enthousiaste pedagogisch medewerkers welkom geheten. De Kroost kreeg snel positieve bekendheid en de wachtlijst groeide waardoor veel kinderen niet geplaatst konden worden. Gelukkig ontstond in 2004 de mogelijkheid om in de andere vleugel van de boerderij een tweede peutergroep te beginnen.

De Kroost biedt kinderopvang met kwaliteit, betrokkenheid en een duidelijke pedagogische visie. Men wil ouders een plek bieden waar zij met vertrouwen hun kind kunnen brengen. Voor kinderen een plek waar zij zich thuis voelen, waar oog is voor de eigenheid van ieder kind en waar kinderen zich vanuit vrijheid kunnen ontwikkelen. Na een succesvolle start en consolidatie stond het initiatief op eigen benen en wilde de organisatie het onroerend goed zelf verwerven. In 2011 kon De Kroost deze wens realiseren en werd het onroerend goed overgedragen.

terug naar PROJECTENoverzicht
naar PROJECTENarchief