De dienstverlening van Non Nobis

Veel mensen komen in hun leven op een punt dat ze zelf een initiatief willen ontplooien. Door omstandigheden en door opgedane levenservaring willen ze iets verbeteren in de wereld. Soms zijn dat misstanden, maar vaak zijn het ook onvervulde behoeften van medemensen, waar ze een oplossingen voor willen bieden. 

Non Nobis wil haar vermogen en kennis op het gebied van onroerend goed en financiering inzetten ten bate van organisaties die op een maatschappelijk verantwoorde wijze een bijdrage leveren aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. 

Dat betekent dat de stichting initiatieven en organisaties met raad en daad terzijde staat bij de realisatie van hun idealen. Door haar kennis van vastgoed,  maatschappelijke dienstverlening en financiering kan ze de slagingskans van projecten aanzienlijk vergroten.   

De doelstellingen van Non Nobis

Non Nobis verleent diensten op het gebied van onroerend goed ten bate van organisaties die – naar oordeel van het bestuur – op een maatschappelijk verantwoorde wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een meer humane samenleving.

Non Nobis streeft naar het onttrekken van onroerend goed aan de speculatieve handelssfeer.

Non Nobis zet het aan de speculatieve handelssfeer onttrokken onroerend goed in voor een succesvolle ontwikkeling van maatschappelijk verantwoorde organisaties.

De waarden van Non Nobis

Duurzaamheid
Non Nobis financiert alleen initiatieven, waarin mens, milieu en/of cultuur centraal staan.

Transparantie
Non Nobis wil dat voor mensen en organisaties die geld aan haar toevertrouwen, inzichtelijk is hoe dat wordt besteed. Omgekeerd wil zij ook graag van de mensen of organisaties aan wie zij geld toevertrouwt, weten hoe zij het kapitaal besteden. 

Ondernemerschap
Non Nobis is voortdurend bezig met het ontwikkelen van vernieuwende manieren om duurzame ondernemers, bedrijven en initiatieven te ondersteunen.

De historie van Non Nobis

Non Nobis ontstond in 2003 uit een fusie van twee stichtingen die beide vastgoed beheerden. Deze stichtingen kwamen voort uit de wens maatschappelijke vernieuwing te realiseren. Vernieuwing op gebieden waar de maatschappij minder goed raad mee weet of zelfs liever van wegkijkt.
In de zeventiger jaren startte Arta Verslavingszorg met een vernieuwende aanpak in de verslavingszorg. Gedurende de eerste opvangperiode stonden ‘rust, reinheid en regelmaat’ voorop. Daarna werd vanuit een andere locatie op therapeutische wijze gewerkt aan onderliggende psychische of psychiatrische problematiek.
De terugkeer van de cliënten in de samenleving verliep vervolgens geleidelijk vanuit een situatie van begeleid wonen en werken. De verschillende locaties hiervoor werden gehuurd van de twee voorgangers van Non Nobis.
De aanpak van Arta kreeg navolging. Inmiddels is een dergelijk integrale aanpak van verslaving[R1] sproblematiek gebruikelijk.
Het was niet alleen verslavingszorg waarvoor de stichtingen zich destijds inzetten . Eén van de voorgangers van Non Nobis kocht toentertijd een woning voor een lesbisch stel. Want bij een woningbouwcorporatie konden zij in die tijd niet terecht. Gelukkig is de maatschappij tot andere inzichten gekomen.
Na de fusie in 2003 is Non Nobis zich breder gaan oriënteren. Verschillende vastgoedobjecten werden aangekocht voor de verhuur aan organisaties die ieder op een eigen manier hun bijdrage aan de maatschappij leverden. Veel van de projecten die zo mede mogelijk werden, zijn inmiddels hun eigen weg gegaan. Zo ging het Arta initiatief voor verslavingszorg op in de LieveGoedGroep. 
Ook de initiatiefdragers van andere projecten konden na verloop van tijd hun locatie zelf van de stichting kopen. Door deze verkopen ontstond ruimte om opnieuw te bezien wat de vragen zijn waar de maatschappij zich liever niet mee bezighoudt. Dat is bij uitstek het geval op het terrein van de prostitutie. Daarom wordt de aandacht nu exclusief gericht op vernieuwende ontwikkelingen in dit gebied van onze samenleving.
 
 [R1]Ze behandelen elke vorm van verslaving, niet alleen drugs.

Organisatie & contact

De dagelijkse operatie van Non Nobis wordt verzorgd door onze Raad van Bestuur. Het toezicht hierop wordt gedaan door de Raad van Toezicht. De bemensing van deze organen is op dit moment als volgt:

RAAD VAN BESTUUR
Ronald Hoppel, bestuurder

E-mail: rvb@non-nobis.nl  |  06 2502 8118

Andreas Reigersman, voorzitter
E-mail: rvb@non-nobis.nl

RAAD VAN TOEZICHT
Wieneke Groot
E-mail: rvt@non-nobis.nl
Voor uitbreiding van de Raad van Toezicht bestaat momenteel een vacature.

Wanneer u zich nader wilt oriënteren op ondersteuning van of samenwerking met Non Nobis, neemt u dan contact op met Ronald Hoppel. 
Wilt u op de hoogte blijven van onze bijdragen om te komen tot een betere wereld? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via het aanmeldformulier op deze pagina.

Aanmelden voor Non Nobis Nieuws