Onze Partners

Non Nobis vergroot haar investeringsruimte door het aantrekken van nieuw vermogen van buiten de stichting. Dit vermogen wordt aangetrokken door samen te werken met strategische partners op het gebied van maatschappelijk vastgoed, banken, woningcorporaties en overheden. Zij kunnen de financiële hefboom van Non Nobis verder versterken en zo een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van projecten die bijdragen aan een betere wereld.

Naast de langjarige samenwerking met de Triodos Bank en de Rabobank biedt de samenwerking met Stichting Grondbeheer momenteel bijzondere kansen. Vanuit dezelfde antroposofische uitgangspunten als Non Nobis, richt Stichting Grondbeheer zich volledig op biodynamische grondexploitatie. Geheel complementair aan de focus van Non Nobis op exploitatie van maatschappelijk vastgoed. 

Op projectbasis kan ook vermogen worden aangetrokken middels crowdfunding. Non Nobis zal daarbij als initiator of co-financier kunnen optreden. Samenwerking vindt plaats met platforms voor maatschappelijke projecten die vanuit vergelijkbare doelstellingen werken als Non Nobis.

Project 1

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 4

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Een economisch en maatschappelijk vitaal rendement

Anno 2021 is de vraag naar de kernactiviteiten van Non Nobis juist actueler dan ooit. Nederlandse banken zullen met Basel IV vanaf 2027 extra kapitaal moeten gaan aanhouden en verder moeten werken aan het verstevigen van hun kapitalisering. Dat betekent dat voor het verstrekken van financieringen minder middelen tegen strengere voorwaarden beschikbaar komen. 

Schaarste op de vastgoedmarkt zorgt voor een ongekende stijging van prijzen. Maatschappelijk vastgoed kent vaak een rendement dat (te) laag is in verhouding tot de door banken en beleggers ervaren risico’s. Precies hier kan Non Nobis het verschil maken. Door aankoop en beheer van vastgoed, borgstellingen of het verstrekken van leningen kan zij nieuwe initiatieven mogelijk maken die bijdragen aan een betere wereld.

Dat betekent ook dat de maatschappelijke impact van het vermogen van Non Nobis groter kan zijn dan ooit. We streven met de initiatiefnemers naar een exploitatie die op termijn financieel op eigen benen kan staan en regulier (bancair) financierbaar is. 
Non Nobis kan dan haar investering weer beschikbaar stellen aan nieuwe initiatieven. Net als het Restauratiefonds of het Groenfonds ontwikkelt Non Nobis zich zo tot een revolverend fonds. Met een ander risicoprofiel en met de nadruk op zowel een duurzaam maatschappelijk als een financieel aantrekkelijk rendement.

Aanmelden voor Non Nobis Nieuws