Projecten

Met een realistisch rendement gericht op continuïteit

Non Nobis wil haar vermogen en kennis op het gebied van onroerende goederen inzetten ten bate van organisaties die op een maatschappelijk verantwoorde wijze een bijdrage leveren aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. 

Dat betekent dat Non Nobis initiatieven en organisaties met raad en daad terzijde staat bij de realisatie van hun projecten. Door haar kennis van vastgoed, maatschappelijke dienstverlening en financiering kan ze de slagingskans van projecten aanzienlijk vergroten.

DIENSTENPALLET & TARIEVEN

Non Nobis biedt een uitgebreid en veelzijdig scala aan diensten op het gebied van:
•  Strategie;
•  Haalbaarheidsonderzoeken;   
•  Exploitatieopzetten;
•. Ondernemingsplannen;
•  Verduurzaming van bestaand of nieuw vastgoed;  
•  Vastgoedfinanciering:
•  Aankoop en exploitatie;
•  Projectfinanciering;
•  Verstrekking van of bemiddeling in (hypothecaire) leningen;
•  Verstrekking van of bemiddeling in borgstellingen;
•  Crowdfunding;
•  Raden van Toezicht.

Bij een (hypothecaire) lening worden rente en aflossing per project bepaald. Naast de rente en aflossing die wordt betaald voor het krediet, worden ook de kosten voor het afsluiten of ter beschikking stellen van het krediet berekend. 

Bij het afsluiten van een lening of borgstelling wordt een afsluitprovisie in rekening gebracht. Meestal bedraagt de afsluitprovisie 1%. De afsluitprovisie is eenmalig. Wanneer Non Nobis een borgstelling afgeeft wordt een bereidstellingsprovisie in rekening gebracht. Dit is een vergoeding voor het beschikbaar houden van het bedrag van het zakelijk krediet. Non Nobis zal doorgaans geen kosten voor vervroegde aflossing berekenen. Ook is de hoogte van een vervroegde aflossing over het algemeen niet gemaximeerd. 

Bij aankoop en verhuur van een pand worden de kosten voor aankoop, financiering  en onderhoud doorberekend in de huur. 

Voor advies werkzaamheden kan Non Nobis een uurtarief of een totaal bedrag in rekening brengen. De hoogte daarvan zal afhangen van het financiële draagvlak van het project en van de maatschappelijke waarde. 

Non Nobis maakt deel uit van een uitgebreid netwerk van organisaties die met specifieke kennis en ervaring projecten kunnen ondersteunen. Ze stelt dit netwerk gratis ter beschikking aan de projecten. 

naar PROJECTENarchief